#javascript
Stories from tag
Oct 03, 2015 - 11:10 AM By Mitjy
วันนี้มีโอกาสได้อธิบายวิธีการปรับแต่ง CMS (โปรแกรมทำเว็บสำเร็จรูป) ตัวหนึ่ง ให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องการพัฒนาเว็บฟัง ซึ่ง CMS ตัวนี้ด้านในค่อนข้างจะซับซ้อน และใช้ HTML ในการสร้างหน้าแต่ละหน้า ผลปรากฎว่า เค้าสามารถจะเริ่มต้นทำอะไรง่าย ๆ เช่นสร้างตาราง แ